VOOR ORGANISATIES.

"SAMEN SUCCESVOL"

Voor ORGANISATIES

Finance en IT functies zijn van vitaal belang voor jullie organisatie. Hierdoor is extra belangrijk om hier de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Ik help bedrijven om die perfecte match te maken, zodat jullie op dit vlak niet hoeven te  stagneren. 

Voor jou als opdrachtgever wil ik graag dé partner zijn die zorgt voor een echte verbinding. Duurzaam en betekenisvol. Want, ik geloof dat een langetermijnrelatie “de wereld van morgen” net een beetje mooier maakt

Professioneel, betrokken, helder en resultaatgericht.

Voor veel organisaties is het een uitdaging om in deze markt talent te vinden en te binden. Dat is ook niet zo gek als we kijken naar de statistieken en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Maar hey, what’s new! Belangrijker is weten hoe je er in deze markt wél voor zorgt dat je als organisatie opvalt en professionals jouw zien als aantrekkelijke werkgever. Het succes hiervan is van meerdere factoren afhankelijk, maar het belangrijkste is dat je weet en inspeelt op wat jouw doelgroep over het algemeen belangrijk vindt, dit volledig intern doorvertaald (zo nodig per afdeling) zodat hetgeen je pretendeert aan de voorkant geen wassen neus is en oog hebt voor het individu.

Ook belangrijk is dat áls je dan kiest voor uitbesteding op gebied van Recruitment, je een partij aanhaakt die dit begrijpt. Door mijn ervaring, werkwijze, netwerk en resultaten kan ik stellen dat ik goed begrijp hoe de verbinding tussen een professional (mens) en organisatie (ook mensen, maar meer ;)) op de juiste wijze kan worden gelegd. Maar ook wat er wellicht nodig is, c.q. anders moet om te komen tot een succesvolle hire. Een full-service intermediair met als doel organisaties te laten groeien en verder kijkt dan alleen het invullen van een vacature.

Interim Recruitment

Voor een afgesproken periode snel operationeel en in naam van jullie organisatie volledig meedraaien met de dagelijkse operationele werkzaamheden, maar ook dat stapje extra zet om de juiste kandidaten aan jullie organisatie te binden totdat jullie weer op de gewenste sterkte zijn. Meer weten? 

Talent Sourcing

Krijgen jullie te weinig, niet relevante of zelfs géén reacties op bepaalde vacatures? Dan kan Talent Sourcing een oplossing zijn die er wél voor zorgt dat dit geschikte kandidaten in beeld worden gebracht, met als doel relevante informatie te verzamelen om de vacature in te vullen, een talentpool op te bouwen of arbeidsmarktinformatie te verzamelen. Meer weten?

Werving & Selectie

Volledig willen worden ontzorgd omdat er onvoldoende tijd en/of kennis is binnen jullie organisatie om een aantal belangrijke posities goed in te vullen? Dan kan werving en selectie een interessante optie zijn. Meer weten?

onze werkwijze

Match DNA
Profielfoto

Jascha van Munster

Oprichter Krentenpap

Een passie voor verbinden en van waarde kunnen zijn voor opdrachtgevers en talenten. Betekenisvol en duurzaam verbinden, dat is waar ik voor sta en dat is de belofte die ik doe aan iedereen die nu en in de toekomst zaken doet met Krentenpap®. 

De wereld verandert en gericht op de “verbinding van morgen”, met elkaar kansen creëren voor huidige en komende generaties, dat is waar ik het voor doe.

Iedereen waarderen op wie hij of zij is als mens en de vertaalslag maken naar het DNA van organisaties, dan gebeuren er mooie dingen. Dit is waar ik in geloof en dat is waar ik met Krentenpap® een bijdrage aan wil leveren.

ben je geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over onze dienstverlening? Ik maak graag kennis met jullie organisatie!

OPDRACHTGEVERS AAN HET WOORD...